លក្ខណៈផលិតផល


 

Handmade Dinnerware Microwave Safe

ម៉ាស៊ីនកម្ដៅសុវត្ថិភាព:

ផលិតរបស់យើងផ្តល់ជូននូវមុខងារយ៉ាងពេញចិត្ត​និងមានសុវត្ថិភាពដោយមីក្រូយ៉ាងពិតប្រាកដ​នៅពេលដែលអ្នកធ្វើការជាមួយនឹងផលិតផលរបស់យើង អ្នកនឹងមានទំនុកចិត្ត​ចេញជាមួយនឹង​ការងារ​របស់អ្នកផងដែរ។

 


Handmade Dinnerware Dishwasher Safeម៉ា​ស៊ីន​លាងចានសុវត្ថិភាព:

ផលិតផលរបស់យើងអាចឈរសម្រាប់ម៉ាស៊ីនលាងចានបាន។ វាតែងតែទៅវិញទៅមកមកច្រើនដង ត្រូវបានគេធ្វើតេស្ត និងបានអនុម័តដោយនីតិវិធីនៃភាពធន់ទ្រាំ និងវិបត្តិប្រាក់បំណុលដោយ BS 4034

 


Handmade Dinnerware Oven Safe

ម៉ាស៊ីនដុតសុវត្ថិភាព:

សម្រាប់វគ្គសិក្សាសំខាន់ៗ មានន័យថា​វាអាចបម្រើតាមសេចក្ដីត្រូវការរបស់អ្នកទៅតាមអ្វី​ដែលអ្នកត្រូវការ

 


Handmade Dinnerware Freezer Safe

ទូរទឹកកកសុវត្ថិភាព:

វាផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ដ៍ល្អឥតខ្ចោះសម្រាប់ទូទឹកកក និងការក្លាសេបង្អែមផងដែរ។ មានន័យថាអ្នកអាចប្រើប្រាស់វាទៅតាមតម្រូវការរបស់អ្នក។​

 


Handmade Dinnerware Thermal Shock Resistantការធន់នឹងកម្ដៅ:

ការផ្លាស់ប្តូរសីតុណ្ហភាព ពី 0 អង្សារទៅ 220 អង្សារ គេអាចធ្វើការជាមួយផលិតផល​របស់យើងដោយមានទំនុកចិត្ដខ្ពស់។


Handmade Dinnerware Stain Resistantការធន់នឹងស្នាមប្រឡាក់:

ការសម្គាល់ស្នាមប្រឡាក់លើដែក​ ភាពភ្លឺរលោងនៃផលិតផលរបស់យើង​គឺមិនមានមីញ៉ូមទេ ដែលអាចធ្វើអោយមានភាពងាយស្រួលគ្រប់ពេលវេលាក្នុងការងាររបស់អ្នក។